Σεμινάρια WordPress, Arduino, Linux, Digital Marketing, Αρχαία Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όλα τα σεμινάρια γίνονται Σταδίου 10, στον 1ο όροφο, Αίθουσα 110, στο Μέγαρο Λαιμού εντός Στοάς. Το συνολικό κόστος παρακολούθησης Σεμιναρίου είναι 89 €. Συνολική διάρκεια κάθε σεμιναρίου είναι 10 ώρες (4 συναντήσεις των 2:30 ωρών) Παρέχεται φορητός υπολογιστής και εξοπλισμός. Μετά το τέλος κάθε σεμιναρίου παραλαμβάνετε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.