ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Εξελεγκτική Επιτροπή

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet

Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕΧΙ [περίοδος 2006-2007]

Μέλος: Ελένη Σπυροπούλου

Μέλος: Γιώργος Επιτήδειος

Μέλος: Νίκος Kαρούσος

Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕΧΙ [περίοδος 2005-2006]

Μέλος: Ελένη Σπυροπούλου

Μέλος: Μάρω Χαρούλη

Μέλος: Νίκος Καρούσος

Εξελεγκτική Επιτροπή ΕΕΧΙ [περίοδος 2004-2005]

Μέλος: Ελένη Σπυροπούλου

Μέλος: Μάρω Χαρούλη

Μέλος: Νίκος Κρητικός