ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Δικαίωση ανοιχτού λογισμικού

unix1.jpg

To 2003 ο αμερικανικός όμιλος SCO Group μήνυσε την ΙΒΜ με την αιτιολογία, ότι η τελευταία παραβιάζει τα δικαιώματα του ομίλου, χρησιμοποιώντας στο λειτουργικό σύστημα Linux τμήματα κώδικα Unix, ο οποίος του ανήκει. Και αυτό διότι στην δεκαετία του 1990, ο συγκεκριμένος όμιλος είχε αγοράσει από την Novell κάποιους πόρους Unix.

Ο όμιλος SCO υποστήριζε με την αγωγή του, η οποία κρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είχε τα αποκλειστικά δικαιώματα του Unix απειλώντας με αγωγές και τους χρήστες του λειτουργικού Linux.

Ωστόσο ο Αμερικανός δικαστής Dale Kimball απεφάνθη την Παρασκευή, ότι ο όμιλος δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού Unix, καθώς αυτά ανήκουν στην Novell, η οποία με την σειρά της τα απέκτησε από την AT&T. Στην απόφασή του ο Kimball αναφέρει, ότι η Novell υπήρξε αρκετά προσεκτική, ώστε να μην απεμπολήσει τα δικαιώματά της στο Unix κατά την αγορά της SCO το 1990.

Και η Microsoft έχει δηλώσει τελευταίως, ότι το ανοιχτό λογισμικό παραβιάζει περίπου 235 πατέντες της, τις οποίες ενσωματώνει, αλλά δεν έχει διεκδικήσει ακόμη δικαστικά τα δικαιώματα που ισχυρίζεται ότι έχει.