ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Στόχοι ΕΕΧΙ 2017

EEXI

2017

Οι στόχοι της ΕΕΧΙ για το 2017

Φτηνότερο arduino uno rev 3 για όλους!

Φτηνότερο internet για όλους!

Επιμόρφωση για όλους!

2016
Για να υποστηριχθούν οι νέοι χρήστες, θα γίνει ανεξάρτητος Εκδοτικός Οίκος της ΕΕΧΙ, ο οποίος θα εκδίδει βιβλία για το Internet, την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΕΕΧΙ έχουν διανθιστεί με νέα αντικείμενα.

Τί δεν έγινε...

Δεν έχουμε το φτηνότερο Internet, ούτε την ποιότητα υπηρεσιών που θα θέλαμε καθώς η αντιστοιχία ονομαστικών και πραγματικών ταχυτήτων βρίσκεται στο 50%.

Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας είναι χαμηλή και αν δεν δραστηριοποιηθούν οι εναλλακτικοί πάροχοι η αύξηση θα μείνει όνειρο θερινής νυκτός.

Έτσι, στόχος μας για το 2016 είναι μέσω των Ενώσεων Καταναλωτών να παρεμβαίνουμε διαρκώς για το καλό όλων των χρηστών και να αποκτήσουμε τις υπηρεσίες Internet που μας αξίζουν.

ΥΓ. Όλα όσα περιγράφονται παραπάνω έγιναν με χορηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών της ΕΕΧΙ, με πολλή φροντίδα, συνέπεια και σκληρή εθελοντική δουλειά.

2013
Το 2013 ήταν δημιουργικό για την Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet.

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση της ΕΕΧΙ στα νέα γραφεία, όπου πέραν της αίθουσας σεμιναρίων συστεγάστηκε και το νομικό τμήμα της ΕΕΧΙ.

Ο δικτυακός τόπος της ΕΕΧΙ ανακατασκευάστηκε με open source και free software εργαλεία και το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΧΙ στελεχώθηκε με μόνιμο προσωπικό.

Η ΕΕΧΙ απέκτησε datacenter για τις ανάγκες της σε ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΗΠΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ και ΕΛΛΑΔΑ.

Μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τη Νομική Σύμβουλο της ΕΕΧΙ κι ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι άδειες GNU/GPL και LGPL.