ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Draft μετάφρασης GNU GPL v.3

Το κείμενο είναι το πρώτο draft της μετάφρασης στα ελληνικά της Άδειας GNU GPL v.3.

Από το αμερικανικό κείμενο έχουν παραλειφθεί τα τμήματα που ήταν ίδια και στην έκδοση v.2.
Έχω διατηρήσει μαζί με την ελληνική μετάφραση και το αμερικανικό κείμενο στις νέες παραγράφους, ώστε να είναι ευκολότερος ο σχολιασμός και η παράθεση εναλλακτικών μεταφράσεων.

Θα είναι χαρά μου να λάβω προτάσεις και σχόλια.
Έλενα Σπυροπούλου

--
Αυτή είναι μια ανεπίσημη μετάφραση της Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU στα ελληνικά. Δεν εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και δεν διατυπώνει νομικά τους όρους διανομής λογισμικού που υπάγεται στη GNU GPL -αυτό γίνεται μόνο στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο της ‘Αδειας GNU GPL. Ωστόσο, ευελπιστούμε, ότι η μετάφραση αυτή θα βοηθήσει όσους μιλούν την ελληνική να κατανοήσουν καλύτερα την ‘Aδεια GNU GPL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into greek. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL-only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help greek speakers understand the GNU GPL better.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ GNU

Έκδοση 3, 29 Ιουνίου 2007
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Επιτρέπεται σε όλους να αντιγράφουν και να διανέμουν ακριβή αντίγραφα του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η τροποποίησή του.
Προοίμιο
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works. Η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU είναι μια άδεια που καθιερώνει την ελευθερία και την απελευθέρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το λογισμικό και άλλα είδη έργων.
Οι περισσότερες άδειες χρήσης λογισμικού και άλλων έργων πρακτικής εφαρμογής είναι σχεδιασμένες να αφαιρούν την ελευθερία διανομής και τροποποίησης. Αντίθετα, η Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU έχει σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία διανομής και τροποποίησης όλων των εκδόσεων ενός προγράμματος, να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα παραμένει ελεύθερο λογισμικό για όλους τους χρήστες του. Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) εφαρμόζει την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU στα περισσότερα προγράμματα του. Εφαρμόζεται επίσης σε οποιοδήποτε άλλο έργο, που κυκλοφορεί (δημοσιεύεται) με αυτόν τον τρόπο από τους δημιουργούς του. Μπορείτε κι εσείς επίσης να την εφαρμόσετε στα προγράμματά σας.

Μιλώντας για ελεύθερο λογισμικό, αναφερόμαστε στην ελευθερία, όχι στο κόστος. Οι Γενικές ‘Αδειες Δημόσιας Χρήσης σχεδιάστηκαν για να εξασφαλίζουν την ελευθερία διανομής αντιγράφων ελεύθερου λογισμικού (και την χρέωσή για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, εάν είναι επιθυμητό), την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή τη δυνατότητα πρόσβασης, την δυνατότητα τροποποίησης του λογισμικού ή της χρήσης τμήματων του σε νέα ελεύθερα προγράμματα –και ότι τα δικαιώματά αυτά είναι γνωστά.

Για να προστατεύσουμε αυτά σας τα δικαιώματα, είναι απαραίτητο να εμποδίσουμε άλλους να σας αρνηθούν αυτά τα δικαιώματα ή να σας ζητήσουν να παραιτηθείτε από αυτά. Για τον λόγο αυτό, έχετε ορισμένες δεσμεύσεις, αν διανέμετε αντίγραφα του λογισμικού ή το τροποποιείτε: Δεσμεύσεις να σεβαστείτε τις ελευθερίες των άλλων.

Για παράδειγμα, εάν διανέμετε αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, πρέπει να μεταδώσετε στους παραλήπτες όλα τα δικαιώματα που λάβατε και εσείς. Πρέπει να εξασφαλίσετε, ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα. Και πρέπει να τους επιδείξετε αυτούς τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

Developers Προγραμματιστές/Όσοι αναπτύσσουν λογισμικό/ που χρησιμοποιούν την GNU GPL προστατεύουν τα δικαιώματά σας με δύο τρόπους: (1) assert διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, και (2) σας προσφέρουμε αυτήν την άδεια, η οποία σας δίνει τη νόμιμη άδεια να αντιγράφετε, διανέμετε και/ή τροποποείτε το λογισμικό.

Για την προστασία των προγραμματιστών και των δημιουργών, η GPL εξηγεί ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει εγγύηση γι’ αυτό το ελεύθερο λογισμικό. Για την προστασία τόσο των χρηστών όσο και των δημιουργών, η GPL απαιτεί οι τροποποιημένες εκδόσεις να χαρακτηρίζονται ως τροποποιημένες, ώστε τα προβλήματά τους να μην ανάγονται λανθασμένως στους δημιουργούς των προηγούμενων εκδόσεων
Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users. Κάποιες συσκευές είναι σχεδιασμένες να απαγορεύουν στους χρήστες την πρόσβαση που απαιτείται για να εγκαθιστούν ή να εκτελούν τροποποιημένες εκδόσεις του λογισμικού σε αυτές, παρόλο που ο κατασκευαστής έχει αυτή τη δυνατότητα. Κάτι τέτοιο είναι θεμελιακά ασύμβατο με το σκοπό της προστασίας της ελευθερίας των χρηστών να τροποποιούν το λογισμικό. Τέτοια συστηματική κατάχρηση συμβαίνει στον τομέα των προϊόντων που απευθύνονται σε μεμονωμένους χρήστες, ακριβώς εκεί δηλαδή που είναι περισσότερο απαράδεκτο. Ως εκ τούτου η παρούσα εκδοχή της GPL έχει σχεδιαστεί προκειμένου να απαγορεύει αυτήν την πρακτική σε τέτοια προιόντα. Αν τέτοιου ειδους προβλήματα εγείρονται ουσιωδώς και σε άλλους τομείς, είμαστε έτοιμοι να επεκτείνουμε και σε αυτούς τους τομείς αυτόν τον όρο σε μελλοντικές εκδοχές της GPL, όπως θα είναι απαραίτητο για να προστατευθεί η εευθερία των χρηστών.
Τέλος, κάθε πρόγραμμα απειλείται διαρκώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας λογισμικού. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. Τα κράτη δεν πρέπει να επιτρέπουν στις ευρεσιτεχνίες να περιορίζουν την ανάπτυξη και χρήση λογισμικού σε υπολογιστές γενικής χρήσης, αλλά σε εκείνα που το επιτρέππουν, ευχόμαστε να αποφευχθεί ειδικά ο κίνδυνος οι ευρεσιτεχνίες που εφαρμόζονται σε ένα ελεύθερο πρόγραμμα να το καταστήσουν προϊόν καλυπτόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free. Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, η GPL εξασφαλίζει, ότι οι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να αποδόσουν το πρόγραμμα «κλειστό» (ως υπαγόμενο σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

Οι ακριβείς όροι και προϋποθέσεις αντιγραφής, διανομής και τροποποίησης ακολουθούν.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

0. Ορισμοί.
“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License. «Αυτή η Αδεια» σημαίνει την έκδοση 3 της Γενικής Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU.
“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks. Στην έννοια «δικαίωματα πνευματικής ιδιοκτησίας» περιλαμβάνονται επίσης νομοθετήματα που προσομοιάζουν με τη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδοκτησίας και εφαρμόζεται σε άλλα είδη έργων, όπως τα μάσκες κυκλωμάτων ημιαγωγών.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations. «Πρόγραμμα» σημαίνει σε κάθε έργο που δύναται να αποτελεί προϊον πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο υπάγεται σε αυτήν την Άδεια. Κάθε κάτοχος άδειας καλείται ως “εσείς”. “Νόμιμοι κάτοχοι άδειας” και “Παραλήπτες” μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work. “Τροποποίηση” ενός έργου σημαίνει αντιγραφή ή προσαρμογή ολόκληρου ή μέρους του έργου με τέτοιον τρόπο –διαφορετικό από την δημιουργία ενός επακριβούς αντιγράφου- ώστε να απαιτείται άδεια βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το αντίγραφο ως αποτέλεσμα καλείται “τροποποιημένη έκδοση” του προηγούμενου έργου ή ένα έργο “βασισμένο” στο προηγούμενο έργο.
A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program. “Καλυμμένο έργο” σημαίνει, είτε το μη τροποποιημένο Πρόγραμμα, είτε ένα έργο βασισμένο στο Πρόγραμμα.
To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy . “Αναπαράγω” ένα έργο σημαίνει οποιαδήποτε ενέργεια με αυτό, η οποία, χωρίς άδεια, θα σας καθιστούσε άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνους για παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από την εκτέλεση του έργου σε έναν υπολογιστή ή την τροποποίηση ενός ιδιωτικού αντιγράφου του. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well. Η αναπαραγωγή συμπεριλαμβάνει την αντιγραφή, διανομή (με η χωρίς τροποποίηση), διάθεση στο κοινό, και σε μερικές χώρες και άλλες ενέργειες.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying. “Μεταβιβάζω” ένα έργο σημαίνει οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγής του, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε τρίτα μέρη να το αντιγράφουν ή να λαμβάνουν αντίγραφά του. Η απλή αλληλεπίδραση με ένα χρήστη διαμέσου ενός δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς την μεταφορά κάποιου αντιγράφου, δεν συνιστά μεταβίβαση.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion. Μια αλληλεπιδρώσα διεπιφάνεια χρήστη παρουσιάζει «Κατάλληλες Νομικές Πληροφορίες» όταν περιλαμβάνει κατάλληλο και αρκούντως εμφανές χαρακτηριστικό το οποίο: (1) προβάλλει κατάλληλη ένδειξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και (2) αναφέρει στον χρήστη, ότι δεν παρέχεται εγγύηση για το έργο (εκτός αν πράγματι παρέχονται εγγυήσεις), ότι οι αδειούχοι μπορούν να μεταβιβάσουν το έργο υπό αυτήν την Άδεια και πώς μπορεί να δει ένα αντίγραφο αυτής της Άδειας. Αν η διεπιφάνεια παρουσιάζει λίστα από εντολές ή επιλογές χρήστη, όπως για παράδειγμα σε μενού, μια ξεχωριστή υποενότητα στο εν λόγω μενού πληροί αυτό το κριτήριο.
1. Πηγαίος Κώδικας.
“Πηγαίος κώδικας” για ένα έργο είναι η προτιμώμενη μορφή του έργου για να επιφέρει κανείς τροποποιήσεις. “Object code” means any non-source form of a work. “Αντικειμενοστραφής κώδικας” σημαίνει οποιαδήποτε μορφή του έργου …….

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language. “Τυπική διεπιφάνεια” σημαίνει μια διεπιφάνεια η οποία, είτε είναι μια επίσημη τυπική διεπιφάνεια, προσδιορισμένη ……….., είτε στην περίπτωση διεπιφανειών εξειδικευμένες για μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού, μία διεπιφάνεια της οποίας γίνεται ευρεία χρήση από τους προγραμματιστές οι οποίοι δουλεύουν με αυτήν την γλώσσα.
The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it. Οι «Βιβλιοθήκες Συστημάτων» ενός εκτελέσιμου έργου περιλαμβάνουν οτιδήποτε, εκτός από το έργο ως σύνολο, το οποίο (α) περιλαμβάνεται στην κανονική μορφή πακέτου ενός Κυριου Στοιχείου, χωρίς να είναι όμως μέρος αυτού του Κύριου Στοιχείου, και (β) εξυπηρετεί μόνο για να επιτρέψει την χρήση του έργου με το Κύριο Στοιχείο, ή να θέσει σε εφαρμογή μια Τυπική διεπιφάνεια της οποίας η λειτουργία παρέχεται στο κοινό υπό τη μορφή πηγαίου κώδικα. Ένα “Κύριο Στοιχείο”, σε αυτό το πλαίσιο, σημαίνει ένα βασικό ουσιώδες στοιχείο, (πυρήνα, παραθυρικό σύστημα κ.τ.λ.) του συγκεκριμένου λειτουργικού συστήματος (αν υπάρχει), με το οποίο το εκτελέσιμο έργο εκτελείται, ή …………που χρησιμοποιείται για να παρχθεί το έργο, ή ένα μεταφραστής εκτελέσιμου κώδικα που χρησιμεύει στην εκτέλεσή του.
The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work. “Αποκρινόμενος κώδικας” (εγώ θα τον έλεγα Πλήρης Κώδικας, έτσι όπως το εξηγεί) για ένα έργο σε μορφή εκτελέσιμου κώδικα σημαίνει όλον τον πηγαίο κώδικα που απαιτείται για να δημιουργηθεί, εγκατασταθεί και (για ένα εκτελέσιμο έργο) για να εκτελεστεί ο εκτελέσιμος κώδικας και να τροποποιηθεί το έργο, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εντολών που ελέγχουν αυτές τις ενέργειες. Παρόλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι Βιβλιοθήκες Συστήματος του έργου ή εργαλεία γενικής χρήσης ή γενικά διαθέσιμα ελεύθερα προγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται μη τροποποιημένα προκειμένου να εκτελέσουν τις εν λόγω λειτουργίες χωρίς όμως να είναι μέρος του προγράμματος. Για παράδειγμα, ο Αποκρινόμενος Κώδικας συμπεριλαμβάνει τα αρχεία καθορισμού διεπαφών που συνδέονται με τα αρχεία του κώδικα του έργου, και τον πηγαίο κώδικα για τις κοινές βιβλιοθήκες και τα δυναμικά συνδεδεμένα υποπρογράμματα, τα οποία συγκεκριμένα το έργο έχει σχεδιαστεί να απαιτεί, όπως για παράδειγμα από τα οικεία δεδομένα επικοινωνίας ή τη ροή ελέγχου μεταξύ εκείνων των υποπρογραμμάτων και άλλων μερών του έργου.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source. “Ο Πλήρης Κώδικας” δεν χρειάζεται να περιλάβει τίποτα που οι χρήστες μπορούν να αναπαραγάγουν αυτόματα από άλλα μέρη του Πλήρη Κώδικα.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work. Ο Πλήρης Κώδικας για ένα έργο σε μορφή πηγαίου κώδικα είναι το ίδιο το έργο.
2. Βασικές Άδειες.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. Όλα τα δικαιώματα που παρέχονται με αυτήν την Άδεια, παρέχονται για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο, και είναι αμετάκλητα, με την προϋποθεση ότι οι αναφερόμενοι όροι πληρούνται. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. Η παρούσα Άδεια επιβεβαιώνει την απεριόριστη άδεια εκτέλεσης του μη τροποποιημένου Προγράμματος. Το αποτέλεσμα από την εκτέλεση ενός καλυμμένου έργου καλύπτεται από την Άδεια μόνο, αν το αποτέλεσμα, δεδομένου του περιεχομένου του, συνιστά ένα καλυμμένο έργο. Αυτή η Άδεια αναγνωρίζει το δικαίωμά σας σε δίκαιη χρήση ή άλλο αντίστοιχο, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. Επιτρέπεται η δημιουργία, εκτέλεση και αναπαραγωγή καλυμμένων έργων, τα οποία δεν μεταβιβάζετε, χωρίς όρους εφ' όσον η άδειά σας παραμένει ισχύουσα. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Μπορείτε να μεταβιβάσετε καλυμμένα έργα σε τρίτους με μοναδικό σκοπό να επιφέρουν τροποποιήσεις αποκλειστικά για εσάς, ή να σας παρέχουν τις εγκαταστάσεις για την εκτέλεση των έργων, υπό τον όρο ότι συμμορφώνεστε με τους όρους αυτής της Άδειας στη μεταβίβαση όλου του υλικού για το οποίο δεν ελέγχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you. Εκείνοι που κάνουν ή που εκτελούν τα καλυμμένα έργα για εσάς πρέπει να το κάνουν αποκλειστικά για λογαριασμό σας, υπό την καθοδήγησή και τον έλεγχο σας, υπό τον όρο ότι τους απαγορεύεται να δημιουργήσουν αντίγραφα από το δικό σας υλικό, που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πέραν της σχέση τους μαζί σας.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary. Η μεταβίβαση υπό οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο υπό τους όρους που δηλώνονται κατωτέρω. Η παραχώρηση άδειας από αδειούχο δεν επιτρέπεται, η παράγραφος 10 το καθιστά περιττό.
3. Προστασία των Νομίμων Δικαιωμάτων των Χρηστών από Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures. Κανένα καλυμμένο έργο δεν θα κριθεί μέρος ενός αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου υπό οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο κατ’επιταγή των υποχρεώσεων που θεσπίζει το άρθρο 11 της συνθήκης πνευματικών δικαιωμάτων WIPO που υιοθετήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1996, ή παρόμοιους νόμους που απαγορεύουν ή που περιορίζουν την καταστρατήγηση τέτοιων μέτρων.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures. Όταν μεταβιβάζετε ένα καλυμμένο έργο, αποκηρύσσετε οποιαδήποτε νομική δύναμη να απαγορεύσετε την καταστρατήγηση των τεχνολογικών μέτρων στην έκταση που τέτοια καταστρατήγηση επηρεάζεται με την άσκηση των δικαιωμάτων υπό αυτή την Αδεια με σεβασμό στην «καλυμμένη εργασία», και αποκηρύσσετε οποιαδήποτε πρόθεση να περιορίσετε τη λειτουργία ή την τροποποίηση του έργου ως μέσο επιβολής, ενάντια στους χρήστες του έργου, των νόμιμων δικαιώματων των τρίτων και των δικών σας προκειμένου να απαγορεύσετε την καταστρατήγηση των τεχνολογικών μέτρων. )
4. Μεταβίβαση ακριβούς αντιγράφου.
Επιτρέπεται η διανομή ακριβών αντιγράφων του πηγαίου κώδικα του Προγράμματος όπως τον λαμβάνετε, με οποιοδήποτε μέσο, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε με κατάλληλο και ευδιάκριτο τρόπο σε κάθε αντίγραφο, κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας -ότι θα συμπεριλάβετε ακέραιες όλες τις ενδείξεις που δηλώνουν ότι αυτή η ‘Αδεια και όποιος μη ελαστικός όρος έχει προστεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 7, εφαρμόζονται στον κώδικα. Διατηρήστε ακέραιες όλες τις ενδείξεις απουσίας οποιασδήποτε εγγύησης και δώστε σε όλους τους παραλήπτες αντίγραφο αυτής της ‘Αδειας μαζί με το Πρόγραμμα.
Μπορείτε να χρεώσετε με οποιαδήποτε τιμή ή και καθόλου για κάθε αντίγραφο που μεταβιβάζετε, και μπορείτε να προσφέρετε υποστήριξη ή εγγύηση με αμοιβή.
5. Μεταβίβαση Τροποποιημένων Εκδόσεων του Κώδικα.
Επιτρέπεται η μεταβίβαση έργου που βασίζεται στο Πρόγραμμα ή των τροποποιήσεων για να τπ παράξετε από το έργο, στη μορφή πηγαίου κώδικα υπό τους όρους της Ενότητας 4, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται επίσης όλοι οι κάτωθι όροι:

α) Το τροποποιημένο έργο πρέπει να φέρει εμφανείς ανακοινώσεις, στις οποίες να δηλώνεται, ότι εσείς το τροποποιήσατε και η σχετική ημερομηνία.
β) Το έργο πρέπει να φέρει προεξέχουσες ανακοινώσεις ότι περιβάλεται με αυτήν την Άδεια και όποιους όρους έχουν προστεθεί σύμφωνα με την Ενότητα 7. Αυτή η προϋπόθεση τροποποιεί την προϋπόθεση της παραγράφου 4 “να τηρούνται άθικτες όλες τις ανακοινώσεις”.
c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
γ) Πρέπει να αδειοδοτείτε όλο το έργο ως σύνολο υπό αυτήν την Άδεια σε οποιονδήποτε αποκτά ένα αντίγραφο του έργου. Αυτή η άδεια επομένως θα εφαρμόζεται, μαζί με οιονδήποτε ισχύοντα πρόσθετο όρο της παράγραφου 7, στο σύνολο του έργου, και σε όλα του τα μέρη, ανεξάρτητα από το πώς συσκευάζονται. Αυτή η άδεια δεν επιτρέπει να χορηγηθεί άδεια για το έργο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά δεν ακυρώνει τέτοια άδεια εάν την έχετε λάβει χωριστά.
d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.
δ) Αν το έργο έχει αλληλεπιδρώσες διεπιφάνειες χρήστη, η κάθε μία πρέπει να προβάλλει Κατάλληλη Νομική Ανακοίνωση. Ωστόσο, αν το Πρόγραμμα διαθέτει αλληλεπιδρώσες διεπιφανειες που δεν προβάλλουν Κατάλληλες Νομικές Ανακοινώσεις, το έργο δεν χρειάζεται να τις κάνει να τις προβάλλουν.
A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
Ο συνδυασμός ενός καλυμμένου έργου με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έργα, τα οποία δεν είναι από τη φύση τους προεκτάσεις του καλυμμένου έργου και δεν είναι αλληλένδετα με αυτό, ώστε να σχηματίζουν ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, σε μέσο απόθηκευσης και διανομής, ονομάζεται «ενοποιημένο έργο», αν ο συνδυασμός και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν, δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιορίσουν την πρόσβαση ή τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών του σνδυασμένου έργου περισσότερο από όσο το κάθε έργο ξεχωριστά επιτρέπει. Η συμπερίληψη ενός καλυμμένου έργου σε ένα ενοποιημένο έργο δεν επιβάλλει την ισχύ αυτής της Άδειας και στα λοιπά μέρη του ενοποιημένου έργου.
6. Μεταβίβαση Μορφών Non-Source.
Επιτρέπεται η μεταβίβαση ενός καλυμμένου έργου σε μορφή εκτελέσιμου κώδικα σύμφωνα με τους όρους των Ενοτήτων 4 και 5, με την προϋπόθεση ότι μεταβιβάζετε επίσης και τον αναγνώσιμο από μηχανή Αποκρινόμενο Κώδικα υπό τους όρους αυτής της Άδειας, μέ έναν από τους εξής τρόπους:
a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
α) Μεταβιβάζετε τον εκτελέσιμο κώδικα ενσωματωμένο ή εντός ενός φυσικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), συνοδευόμενο από τον Πλήρη Κώδικα προσαρτημένο σε ένα ανθεκτικό μέσο που είθισται να χρησιμοποιείται για ανταλλαγή λογισμικού.
b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
β) Μεταβιβάζετε τον εκτελέσιμο κώδικα ενσωματωμένο ή εντός ενός φυσικού προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου ενός φυσικού μέσου διανομής), συνοδευόμενο από γραπτή προσφορά, ισχύουσα τουλάχιστον τρία έτη και ισχύουσα για όσο χρονικό διάστημα προσφέρετε ανταλλακτικά ή υποστήριξη πελατών για το προϊόν, να παραδώσετε σε όποιον αποκτά τον εκτελέσιμο κώδικα αντικειμένου είτε (1) ένα αντίγραφο του Πλήρη Κώδικα για όλο το λογισμικό στο προϊόν που καλύπτεται από αυτήν την Άδεια, σε ένα ανθεκτικό φυσικό μέσο που είθισται να χρησιμοποιείται για ανταλλαγή λογισμικού, σε τιμή όχι υψηλότερη από το εύλογο κόστος σας αυτής της μεταβίβασης του κώδικα, ή (2) πρόσβαση για αντιγραφή του Πλήρη Κώδικα από έναν εξυπηρετητή δικτύου χωρίς χρέωση.
c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b. γ) Μεταβιβάζετε τα μεμονωμένα αντίγραφα του εκτελέσιμου κώδικα μαζί με ένα αντίγραφο έγγραφης προσφοράς να παρέχετε τον Πλήρη Κώδικα. Αυτή η εναλλακτική επιτρέπεται μόνο περιστασιακά και για μη εμπορικό σκοπό, και μόνο αν λάβατε τον εκτελέσιμο κώδικα με ανάλογη προσφορά, σύμφωνα με την υποενότητα 6β.
d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements. δ) Μεταβιβάζετε τον εκτελεσιμο κώδικα προσφέροντας πρόσβαση από μια οριζόμενη θέση (δωρεάν ή με χρέωση), και να προσφέρετε αντίστοιχη πρόσβαση στον Πλήρη Κώδικα με τον ίδιο τρόπο μέσω της ίδιας θέσης χωρίς περαιτέρω χρεώση. Δεν χρειάζεται να απαιτήσετε από τους παραλήπτες να αντιγράψουν τον Πλήρη Κώδικα μαζί με τον εκτελέσιμο. Εάν η θέση αντιγραφής του εκτελέσιμου κώδικα είναι ένας εξυπηρετητής δικτύων, ο Πλήρης Κώδικας μπορεί να είναι σε έναν διαφορετικό εξυπηρετητή (που λειτουργείτε εσείς ή τρίτος), ο οποίος να υποστηρίζει αντίστοιχες υπηρεσίες αντιγραφής, υπό τον όρο ότι διατηρείτε τις σαφείς κατευθύνσεις δίπλα στον εκτελέσιμο κώδικα εξηγώντας πού βρίσκεται η Πλήρης Κώδικας. Ανεξάρτητα ποιος εξυπηρετητής φιλοξενεί τον Πλήρη Κώδικα, εσείς παραμένετε υποχρεωμένοι να διασφαλίσετε ότι είναι διαθέσιμος για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ικανοποιηθούν αυτές τις απαιτήσεις.
e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. ε) Μεταβιβάζετε τον εκτελέσιμο κώδικα χρησιμοποιώντας την μετάδοση peer to peer, υπό τον όρο ότι ενημερώνετε τους διαμοιραζόμενους χρήστες όπου ο κώδικας αντικειμένου και η απαντητική πηγή της εργασίας προσφέρονται στο ευρύ κοινό χωρίς καμία δαπάνη υπό την υποενότητα 6d.
A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work. Μια ξεχωριστή μερίδα του εκτελέσιμου κώδικα, του οποίου ο πηγαίος κώδικας εξαιρείται από τον Πλήρη Κώδικα ως Βιβλιοθήκη Συστήματος, δεν χρειάζεται να περιληφθεί στη μεταβίβαση του έργου του εκτελέσιμου κώδικα.
A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product. «Προϊόν χρήστη» είναι είτε (1) ένα «καταναλωτικό προϊόν», το οποίο σημαίνει οποιαδήποτε απτή προσωπική ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται κανονικά για προσωπικούς, οικογενειακούς, ή οικιακούς σκοπούς, είτε (2) οτιδήποτε σχεδιάζεται ή πωλείται για ενσωμάτωση σε κατοικία. Σε περίπτωση αμφιβολίας, εάν ένα προϊόν αποτελεί καταναλωτικό προϊόν ή όχι, η ερμηνεία είναι υπέρ της κάλψης από την Άδεια. “Συνήθης χρήση” για ένα συγκεκριμένο προϊόν που παραλαμβάνεται συγκεκριμένο χρήστη, νοείται η τυπική ή συνηθισμένη χρήση της κατηγορίας του προϊόντος, ανεξάρτητα από το επίπεδο του συγκεκριμένου χρήστη ή του τρόπου με τον οποίο ο συγκεκριμένος χρήστης πραγματικά θα το χρησιμοποιήσει, ή αναμένει ή αναμένεται να το χρησιμοποιήσει. Ένα προϊόν είναι ένα καταναλωτικό προϊόν ανεξάρτητα από εάν το προϊόν έχει τις ουσιαστικές εμπορικές, βιομηχανικές ή μη-καταναλωτικές χρήσεις, εκτός αν αυτές οι χρήσεις συνιστούν το μοναδικό σημαίνοντα τρόπο χρήσης του προϊόντος.
“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made. «Πληροφορίες Εγκατάστασης» για ένα προϊόν χρήστη είναι οποιεσδήποτε μέθοδοι, διαδικασίες, κωδικοί εγκατάστασης, ή άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να εγκατασταθούν και να εκτελεστούν τροποποιημένες εκδόσεις ενός καλυμμένου έργου σε εκείνο το προϊόν χρήστη από μια τροποποιημένη έκδοση του Πλήρη Κώδικα. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι αρκετές, ώστε να εξασφαλίζουν, ότι η συνεχής λειτουργία του τροποποιημένου εκτελέσιμου κώδικα αντικειμένου δεν αποτρέπεται σε καμία περίπτωση ούτε προκαλεί περισπασμό, απλώς επειδή έχει επέλθει τροποποίηση.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM). Εάν μεταβιβάζετε ένα έργο εκτελέσμου κώδικα στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας, μέσα, μαζί ή ειδικά για χρήση μέσα σε ένα προϊόν χρήστη, και η συμβαίνει ως μέρος μιας συναλλαγής στην οποία το δικαίωμα κατοχής και χρήσης του Προϊόντος Χρήστη μεταφέρεται στον παραλήπτη επ’αόριστον ή για μία καθορισμένης διάρκειας περίοδο (ανεξάρτητα από το πώς η συναλλαγή χαρακτηρίζεται), ο Πλήρης Κώδικας που μεταβιβάζεται στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας πρέπει να συνοδεύεται από τις Πληροφορίες Εγκατάστασης. Αλλά αυτός ο όρος δεν ισχύει, εάν ούτε εσείς, ούτε οποιοσδήποτε τρίτος διατηρεί τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τροποποιημένο εκτελέσιμο κώδικα στο Προϊόν Χρηστών (παραδείγματος χάριν, το έργο έχει εγκατασταθεί σε ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network. Ο όρος της παροχής Πληροφοριών Εγκατάστασης δεν περιλαμβάνει τον όρο να συνεχίσει να παρέχεται υποστήριξη, εγγύηση, ή αναβαθμίσεις για έργο που έχει τροποποιηθεί ή εγκατασταθεί από τον παραλήπτη, ή για το Προϊόν Χρήστη το οποίο έχει τροποποιηθεί ή έχει εγκατασταθεί. Η πρόσβαση σε ένα δίκτυο μπορεί να απαγορευτεί όταν η ίδια η τροποποίηση υλικά και ως επίπτωση επηρεάζει τη λειτουργία του δικτύου ή παραβιάζει τους κανόνες και τα πρωτόκολλα επικοινωνία διαμέσου του δικτύου.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying. Ο Πλήρης Κώδικας που μεταβιβάζεται, και οι Πληροφορίες Εγκατάστασης που παρέχονται, σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα πρέπει να είναι σε μορφή δημόσια τεκμηριωμένη (και με μια εφαρμογή διαθέσιμη στο κοινό σε πηγαίο κώδικα), και δεν πρέπει να απαιτεί ειδικό κωδικός πρόσβασης ή κλειδί για ξεκλείδωμα, ανάγνωση ή αντιγραφή.
7. Επιπρόσθετοι Όροι.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions. «Πρόσθετες άδειες (δικαιώματα)» είναι όροι που συμπληρώνουν τους όρους αυτής της Άδειας εξαιρώντας έναν ή περισσότερους από τους όρους της. Τα Πρόσθετα δικαιώματα που ισχύουν σε ολόκληρο το Πρόγραμμα αντιμετωπίζονται σαν να συμπεριελήφθησαν σε αυτήν την Άδεια, στην έκταση που ισχύουν υπό την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν τα πρόσθετα δικαιώματα εφαρμόζονται μόνο σε μέρος του Προγράμματος, εκείνο το μέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωριστά υπό αυτά τα δικαιώματα, αλλά ολόκληρο το Πρόγραμμα παραμένει υπό την ισχύ αυτής της Άδειας ανεξάρτητα από τα πρόσθετα δικαιώματα.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission. Όταν μεταβιβάζετε αντίγραφο ενός καλυμμένου έργου, μπορείτε κατ’επιλογήν σας να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πρόσθετα δικαιώματα από αυτό το αντίγραφο, ή οποιοδήποτε μέρος του. Τα πρόσθετα δικαιώματα μπορούν να γραφτούν με την απαίτηση της αφαίρεσής τους σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν τροποποιείτε το έργο. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα πρόσθετα δικαιώματα σε υλικό, που προστίθεται από σας σε ένα καλυμμένο έργο, για το οποίο έχετε ή μπορείτε να δώσετε την κατάλληλη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms. Παρά την οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Άδειας, για υλικό που προσθέτετε σε καλυμμένο έργο, μπορείτε (εάν εγκρίνεται από τους κατόχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκείνου του υλικού) να συμπληρώσετε τους όρους αυτής της Άδειας με όρους:
a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or α) αποκήρυξης εγγύησης ή περιορισμού της αξιοπιστίας, διαφορετικούς από τους όρους των ενοτήτων 15 και 16 αυτής της Άδειας
b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or β) Απαίτησης συντήρησης ειδικών εύλογων νομικών ανακοινώσεων ή τις ενδείξεις συνεισφοράς του δημιουργού σε αυτό το υλικό ή στις Κατάλληλες Νομικές Ανακοινώσεις που προβάλλονται από έργα που το περιέχουν

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or γ) Απαγόρευσης διαστρεύλωσης της προέλευσης εκείνου του υλικού, ή απαίτησης να χαρακτηρίζονται οι τροποποιημένες εκδόσεις τέτοιου υλικού χαρακτηρίζονται με εύλογο τρόπο ως διαφορετικές από την αρχική έκδοση ή
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or δ) Περιορισμού χρήσης για λόγους δημοσιότητας των ονομάτων των χορηγούντων την άδεια ή των δημιουργών του υλικού ή
e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or ε) άρνησης χορήγησης δικαιωμάτων βάσει του νόμου περί εμπορικών σημάτων για χρήση μερικών εμπορικών ονομάτων, εμπορικών σημάτων, ή σημάτων υπηρεσιών ή
f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors. στ) Απαίτησης αποζημίωσης των χορηγούντων την άδεια και των δημιουργών εκείνου του υλικού από όποιον μεταβιβάζει το υλικό (ή τις τροποποιημένες εκδόσεις του), με συμβατικές δεσμεύσεις αξιοπιστίας πρός τον παραλήπτη, για οποιαδήποτε αξιοπιστία που αυτές οι συμβατικές δεσμεύσεις επιβάλλουν άμεσα στους χορηγούντες την άδεια και τους συντάκτες.
All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying. Όλοι οι άλλοι απαγορευτικοί πρόσθετοι όροι θεωρούνται «περαιτέρω περιορισμοί» κατά την έννοια της παραγράφου 10. Εάν το πρόγραμμα όπως το λάβατε, ή οποιοδήποτε μέρος του, περιέχει δήλωση ότι διέπεται από αυτήν την Άδεια μαζί με όρο που είναι περαιτέρω περιορισμός, μπορείτε να αφαιρέσετε εκείνο τον όρο. Εάν κείμενο άδειας περιέχει περαιτέρω περιορισμό αλλά επιτρέπει την νέα αδειοδότηση ή την μεταβίβαση υπό αυτήν την Άδεια, ή τη μεταφορά υπό την άδεια, μπορείτε να προσθέσετε σε καλυμμένο έργο, υλικό που διέπεται από τους όρους εκείνου του κειμένου άδειας, αρκεί ο περαιτέρω περιορισμός να μην παραμένει μετά την νέα αδειοδότηση ή μεταβίβαση.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms. Εάν προσθέσετε όρους σε ένα καλυμμένο έργο σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, πρέπει να τοποθετήσετε, στα σχετικά αρχεία κώδικα, μια δήλωση των πρόσθετων όρων που εφαρμόζονται σε εκείνα τα αρχεία, ή μια ένδειξη της τοποθεσίας που ευρίσκονται οι όροι που ισχύουν.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way. Πρόσθετοι όροι, απαγορευτικοί ή μη, μπορούν να δηλωθούν υπό μορφή χωριστής γραπτής άδειας, ή να δηλωθούν ως εξαιρέσεις. Οι ανωτέρω όροι εφαρμόζονται με καθένα από τους δύο τρόπους.
8. Λήξη.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή τροποποίηση καλημμένου έργου με τρόπο άλλον από αυτόν που ρητώς δηλώνεται σε αυτήν την Άδεια. Οποιαδήποτε διαφορετική προσπάθεια αναπαραγωγής ή τροποποίησης καθίσταται άκυρη, και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που σας παρέχονται με αυτήν την Άδεια (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε αδειών ευρεσιτεχνίας που χορηγούνται υπό την τρίτη παράγραφο της 11ης Ενότητας).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Εντούτοις, εάν παύσετε καθε παραβίαση αυτής της Άδειας, τότε η Άδεια, παρεχόμενη από έναν νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από έναν ιδιαίτερο κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ισχύει εκ νέου (α) προσωρινά, εκτός και μέχρι ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οριστικά καταργήσει την άδειά σας, και (β) μόνιμα, εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτύχει να σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με κάποιον εύλογο τρόπο πριν από 60 ημέρες μετά από την παύση.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice. Επιπλέον, η άδειά σας από έναν κάτοχο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επανιδρυεται μόνιμα εάν ο κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σας ειδοποιήσει για την παραβίαση με εύλογο τρόπο, αυτή είναι η πρώτη φορά που ειδοποιήστε για την παραβίαση αυτής της Άδειας (για οποιαδήποτε εργασία) από αυτόν τον κάτοχο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και θεραπεύσετε την παραβίαση μέσα σε 30 ημέρες μετά από την ειδοποίηση.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10. Η λήξη των δικαιωμάτων σας υπό αυτήν την Ενότητα δεν καταργεί τις άδειες των μερών που έχουν λάβει αντίγραφα ή δικαιώματα από εσάς υπό αυτή την Άδεια. Εάν τα δικαιώματά σας έχουν καταργηθεί και δεν σας έχουν αποδοθεί πάλι μόνιμα, δεν νομιμοποιήστε να λάβετε νέες άδειες για το ίδιο υλικό υπό την Ενότητα 10.
9. Δεν απαιτείται Αποδοχή για την Κατοχή Αντιγράφων.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so. Δεν είναι υποχρεωτικό να αποδεχτείτε αυτήν την Άδεια για να λάβετε ή να εκτελέσετε αντίγρφαο του Προγράμματος. Η επικουρική αναπαραγωγή καλυμμένου έργου, η οποία συμβαίνει μόνο ως συνέπεια μεταφοράς peer-to-peer για να λάβετε αντίγραφο, ομοίως δεν απαιτεί αποδοχή.
10. Αυτόματη Αδειοδότηση of Downstream Recipients.
Κάθε φορά που μεταβιβάζετε ένα καλυμμένο έργο, ο αποδέκτης αυτόματα λαμβάνει μια άδεια από τον αρχικό δικαιούχο να εκτελέσει, τροποποιήσει και αναπαράγει το έργο σύμφωνα με αυτήν την Άδεια. Δεν επιτρέπεται η επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην άσκηση των δικαιωμάτων των αποδεκτών, τα οποία παρέχονται εδώ. Δεν είστε εσείς υπεύθυνοι να επιβάλλετε τη συμμόρφωση τρίτων μερών σε αυτήν την Άδεια.
An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts. «Συναλλαγή οντοτήτων» είναι μια συναλλαγή που μεταφέρει τον έλεγχο μιας οργάνωσης, ή ουσιαστικά όλων των πόρων του, ή που υποδιαιρεί μια οργάνωση, ή που συγχωνεύει τις οργανώσεις. Εάν η αναπαραγωγή ενός καλυμμένου έργου προκύπτει από μια συναλλαγή οντοτήτων, κάθε μέρος της συναλλαγής που λαμβάνει αντίγραφο του έργου, λαμβάνει επίσης οποιεσδήποτε άδειες του έργου, τις οποίες ο προκάτοχος του μέρους αυτού είχε στην εκμετάλλευση του ή θα μπορούσε να δώσει υπό την προηγούμενη παράγραφο, συν το δικαίωμα στην κτήση του Πλήρη Κώδικα του έργου από τον προκάτοχο που τον διέθετε, εάν ο προκάτοχος τον έχει ή μπορεί να τον αποκτήσει με εύλογη προσπάθεια.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it. Δεν επιτρέπεται να επιβάλετε περαιτέρω περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται ή που βεβαιώνονται με αυτή την Άδεια. Παραδείγματος χάριν, δεν μπορείτε να επιβάλετε κάποια αμοιβή ή άλλη χρεώση για την ενάσκηση των δικαιωμάτων που χορηγούνται με αυτή την άδεια, και δεν μπορείτε να εγείρετε δικαστικό αγώνα (συμπεριλαμβανομένης μιας διαγώνιας-αξίωσης ή ανταπαίτηση σε μια δίκη) ισχυριζόμενος, ότι οποιαδήποτε αξίωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραβιάζεται με την παραγωγή, χρήση, πώληση, προσφορά για πώληση, ή εισαγωγή του Προγράμματος ή οποιουδήποτε μέρους του.
11. Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”. “Συντελεστής” είναι ο κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος επιτρέπει την χρήση Προγράμματος ή έργου στο οποίο το Πρόγραμμα είναι βασισμένο υπό αυτήν την Άδεια. Το έργο που αδειοδοτείται έτσι ονομάζεται «η εκδοχή του συντελεστή».
A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License. Οι «ουσιαστικές αξιώσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας» ενός συντελεστή είναι όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει ή ελέγχει ο συντελεστής είτε τα είχε ήδη είτε τα απέκτησε και τα οποία θα παραβιάζονταν με κάποιο τρόπο, αν επιτραπεί υπό αυτήν την Άδεια, η παραγωγή, χρήση, πώληση της έκδοσης του συντελεστή, αλλά δεν περιλαμβάνονται οι αξιώσεις που θα παραβιάζονταν μόνο συνεπεία της περαιτέρω τροποποίησης της έκδοσης του συντελεστή. Για τον σκοπό αυτού του ορισμού, ο «έλεγχος» συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα να χορηγηθεί περαιτέρω διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις αυτής της άδειας.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. Κάθε συντελεστής σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, ελεύθερη δικαίωματων άδεια ευρεσιτεχνίας υπό τις ουσιαστικές αξιώσεις ευρεσιτεχνίας του συνελεστή, για την δημιουργία, χρήση, πώληση, προσφορά για πώληση, εισαγωγή ή διαφορετικά την εκτέλεση, τροποποίηση και αναπαραγωγή του περιεχομένου της έκδοσης του συντελεστή.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party. Στις ακόλουθες τρεις παραγράφους, «άδεια ευρεσιτεχνίας» είναι οποιαδήποτε ρητή συμφωνία ή δέσμευση, όπως και αν ονομάζεται, να μην ισχύει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (όπως μια σαφής άδεια να ασκηθεί ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμφωνία να μην ασκηθεί μήνυση για παράβαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας). “Χορήγηση” τέτοιας άδειας ευρεσιτεχνίας σε συμβαλλόμενο μέρος σημαίνει την κατάρτιση τέτοιας συμφωνίας ή δέσμευσης να μην ισχύσει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ενάντια στο συμβαλλόμενο μέρος.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid. Εάν μεταβιβάζετε ένα καλυμμένο έργο, το οποίο εν γνώσει σας στηρίζεται σε άδεια ευρεσιτεχνίας, και ο Πλήρης Κώδικας του έργου δεν είναι διαθέσιμος σε όλους για αντιγραφή, δωρεάν και υπό τους όρους αυτής της Άδειας, μέσω ενός δημόσια διαθέσιμου εξυπηρετητή δικτύων ή άλλων εύκολα προσβάσιμων μέσων, τότε πρέπει είτε (1) να καταστησετε τον Πλήρη Κώδικα πράγματι διαθέσιμο, είτε (2) να αποστερηθείτε το όφελος της άδειας ευρεσιτεχνίας για αυτό το συγκεκριμένο έργο, είτε (3) να επεκτείνετε με τρόπο συμβατό με τις απαιτήσεις αυτής της Άδειας, στους περαιτέρω παραλήπτες. «Εν γνώσει σας στηρίζετα» σημαίνει ότι έχετε την πραγματική γνώση ότι, εκτός από την άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η μεταβίβαση του καλυμμένου έργου σε μια χώρα, ή η χρήση του καλυμμένου έργου από τον παραλήπτη σας σε μια χώρα, παραβίαζει ένα ή περισσότερα αναγνωρίσιμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εκείνη την χώρα για τα οποία έχετε λόγο να θεωρήσετε οτι ισχύουν.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it. Εάν, σύμφωνα ή σε συνδυασμό με μια μοναδική συναλλαγή ή ρύθμιση, μεταβιβάζετε ή αναπαράγετε ένα καλυμμένο έργο, και χορηγείτε μια άδεια ευρεσιτεχνίας σε μερικά από τα συμβαλλόμενα μέρη που λαμβάνουν το καλυμμένο έργο, επιτρέποντας τους να χρησιμοποιήσουν, αναπαράγουν, τροποποιήσουν ή μεταβιβάσουν ένα συγκεκριμένο αντίγραφο ενός καλυμμένου έργου, τότε η άδεια ευρεσιτεχνίας που χορηγείτε επεκτείνεται αυτόματα σε όλους τους παραλήπτες ενός καλυμμένου έργου και των έργων που βασίζονται σε αυτο.
A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007. Μια άδεια ευρεσιτεχνίας είναι «μεροληπτική» εάν δεν περιλαμβάνει στο πλαίσιο κάλυψής της, εάν απαγορεύει την ενάσκηση, ή προϋποθέτει την μη-άσκηση ενός ή περισσότερων από τα δικαιώματα που χορηγούνται συγκεκριμένα με την άδεια αυτή. Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυμμένο έργο, εάν είστε συμβαλλόμενο μέρος σε μια συμφωνία με τρίτο μέρος που είναι σε επιχείρηση διανομής λογισμικού, στο πλαίσιο της οποίας πληρώνετε το τρίτο αυτό μέρος στην έκταση που μεταβιβάζετε το έργο, και υπό την οποία το τρίτο μέρος χορηγεί, σε οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη που θα ελάμβαναν το καλυμμένο έργο από σας, μια μεροληπτική άδεια ευρεσιτεχνίας (α) σε συνδυασμό με αντίγραφα ενός καλυμμένου έργου που μεταβιβάζεται από εσάς (ή τα αντίγραφα από εκείνα τα αντίγραφα), ή (β) πρώτιστα σε συνδυασμό και για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τους συνδυασμούς που περιέχουν το καλυμμένο έργο, εκτός και αν συμφωνήσατε, ή η άδεια ευρεσιτεχνίας χορηγήθηκε, πριν από τις 28 Μαρτίου 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law. Τίποτα σε αυτήν την άδεια δεν θα ερμηνευθεί με τρόπο ώστε να αποκλείεται ή να περιορίζεται οποιαδήποτε άδεια ή άλλες άμυνες στην παράβαση που θα μπορούσε να σας διατίθεται βάσει του ισχύοντα νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
12. Μη Παράδοση της Ελευθερίας των Άλλων.
Εάν σας επιβληθούν όροι (με δικαστική απόφαση, συμφωνία ή άλλο τρόπο), οι οποίοι αντιβαίνουν τους όρους της παρούσας ‘Αδειας, οι όροι εκείνοι δεν σας απαλλάσσουν από τους όρους της παρούσας ‘Αδειας. Εάν δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα καλυμμένο έργο έτσι ώστε να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν την ‘Αδεια και άλλες σναφείς υποχρεώσεις σας, τότε δεν σας επιτρέπεται καθόλου η μεταβίβαση. Για παράδειγμα, εάν συμφωνήσετε σε όρους που σας υποχρεώνουν να λαμβάνετε χρήματα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για την περαιτέρω μεταβίβαση από αυτούς στους οποίους μεταβιβάσατε το Πρόγραμμα, τότε ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσατε να ικανοποιήσετε τόσο εκείνους τους όρους, όσο και την παρούσα ‘Αδεια, είναι να απόσχετε εντελώς από την μεταβίβαση του Προγράμματος.
13. Χρήση με την GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτής της Άδειας, έχετε την άδεια να συνδέσετε ή να συνδυάσετε οποιοδήποτε καλυμμένο έργο με έργο που διατίθεται υπό την έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Affero σε ένα συνδυασμένο ενιαίο έργο, και να μεταβιβάσετε το έργο που θα προκύψει. Οι όροι αυτής της Άδειας θα συνεχίσουν να ισχύουν ως προς μέρος που συνιστά το καλυμμένο έργο, αλλά οι πρόσθετες απαιτήσεις της άδειας GNU Affero, παράγραφος 13, σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσω ενός δικτύου θα ισχύσουν για το συνδυασμένο έργο.
14. Aναθεωρημένες Εκδόσεις της Άδειας.
Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) μπορεί να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων. Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Πρόγραμμα ορίζεται ένας αριθμός έκδοσης της παρούσας ‘Αδειας, η οποία εφαρμόζεται σε αυτό, καθώς και "οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση", μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδσοης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation). Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της ‘Αδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Εάν το Πρόγραμμα διευκρινίζει ότι ένας διαμεσολαβητής μπορεί να αποφασίσει ποιες μελλοντικές εκδόσεις της άδειας GNU μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η δημόσια δήλωση αυτού του διαμεσολαβητή περί της αποδοχής μιας έκδοσης επιτρέπει τη μόνιμη επιλογή εκείνης της έκδοσης για το Πρόγραμμα.
Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version. Οι πιό πρόσφατες εκδόσεις αδειών μπορεί να σας δώσουν πρόσθετες ή διαφορετικές ελευθερίες. Εντούτοις, καμία πρόσθετη υποχρέωση δεν επιβάλλεται σε οποιοδήποτε δημιουργό ή κάτοχο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως συνέπεια της επιλογής σας να ακολουθήσετε μια πιό πρόσφατη έκδοση.
15. Αποκήρυξη Εγγύησης.
Δεν υπάρχει εγγύηση για το Πρόγραμμα, στην έκταση που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και /ή τρίτα μέρη παρέχουν το Πρόγραμμα “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της εγγύησης εμπορικότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση, εκτός αν άλλως ορίζεται γραπτώς. Ο πλήρης κίνδυνος ποιότητας και απόδοσης του Προγράμματος σας βαρύνει. Αν το Πρόγραμμα αποδειχθεί ελαττωματικό, αναλαμβάνετε το κόστος όλης της απαραίτητης επισκευής ή επιδιόρθωσης.
16. Περιορισμός της Ευθύνης.
Σε καμία περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή έγγραφη συμφωνία, ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που τροποποιεί ή/και αναδιανέμει το Πρόγραμμα όπως προβλέπεται παραπάνω, δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για ζημίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των γενικών, ειδικών, τυχαίων ή συνεπακόλουθων ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απώλειας δεδομένων ή της αλλοίωσης της ακρίβειας τους ή απώλειας που επήλθε από εσάς ή από τρίτα μέρη ή αδυναμίας λειτουργίας του προγράμματος με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα), έστω και αν ο κάτοχος αυτός ή το άλλο μέρος έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών.

17. Ερμηνεία των Ενοτήτων 15 και 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee Εάν τοπικά η αποκήρυξη εγγύησης και ο περιορισμός της ευθύνης που παρέχονται ανωτέρω δεν μπορούν να έχουν νομική ισχύ σύμφωνα με τους όρους τους, τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται θα εφαρμόσουν τον τοπικό νόμο που περισσότερο προσεγγίζει μια απόλυτη παραίτηση όλης της αστικής ευθύνης σχετικά με το Πρόγραμμα, εκτός αν μια εγγύηση ή ανάληψη ευθύνης συνοδεύει ένα αντίγραφο του Προγράμματος, με αντάλλαγμα κάποια αμοιβή.
Τέλος των Όρων και Συνθηκών
Τρόπος εφαρμογής των όρων στα νέα σας Προγράμματα
Εάν αναπτύσσετε ένα νέο πρόγραμμα και εάν στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή χρήση του από το κοινό, ο καλύτερος τρόπος να το επιτύχετε είναι να το κάνετε ελεύθερο λογισμικό, το οποίο όλοι θα μπορούν να αναδιανέμουν και να τροποποιούν υπό τους όρους αυτούς.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found. Για να γίνει αυτό, πρέπει να επισυνάψετε την ακόλουθη ένδειξη στο πρόγραμμα. Είναι ασφαλέστερο να την επισυνάψετε στην αρχή κάθε αρχείου πηγαίου κώδικα, ώστε να εκφράζεται πιο αποτελεσματικά ο αποκλεισμός της εγγύησης -και κάθε αρχείο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον την ένδειξη της "πνευματικής ιδιοκτησίας" και μια ένδειξη της θέσης ολόκληρης της ανακοίνωσης.

<μια σειρά για να δώσετε όνομα στο πρόγραμμα και μια σύντομη ιδέα για το τι κάνει>
Copyright (C) <έτος> <όνομα δημιουργού>

Αυτό το πρόγραμμα είναι ελεύθερο λογισμικό:Επιτρέπεται η αναδιανομή ή/και τροποποίησή του υπό τους όρους της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) -είτε της έκδοσης 3 της ‘Αδειας, είτε (κατ' επιλογήν) οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης.

Το πρόγραμμα αυτό διανέμεται με την ελπίδα ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο, παρόλα αυτά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ –χωρίς ούτε και την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License).

Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License) μαζί με αυτό το πρόγραμμα. Εάν όχι, δείτε εδώ: .

Επίσης, προσθέστε πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου.
Εάν το πρόγραμμα είναι διαδραστικό, φροντίστε ώστε κατά την εκκίνησή του σε διαδραστική λειτουργία να εμφανίζει μια σύντομη ένδειξη όπως η παρακάτω:

<Όνομα_προγράμματος>, Copyright (C) <έτος> <όνομα_δημιουργού>

Το <όνομα_προγράμματος> διανέμεται ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Για λεπτομέρειες πληκτρολογήστε `show w'.
Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο, και η αναδιανομή του είναι ευπρόσδεκτη υπό συγκεκριμένους όρους. Πληκτρολογήστε `show c' για λεπτομέρειες.

Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an “about box”. Οι υποθετικές εντολές `show w' και `show c' θα πρέπει να προβάλλουν τις αντίστοιχες ενότητες της Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης. Ασφαλώς οι εντολές του προγράμματος μπορούν να είναι διαφορετικές. Για διεπαφή GUI θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα «κουτί σχετικά».

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε από τον εργοδότη σας (εάν εργάζεστε ως προγραμματιστής) ή τη σχολή σας, εάν υπάρχουν, να υπογράψουν μια "δήλωση αποκήρυξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας" (copyright disclaimer) για το πρόγραμμα, εάν το κρίνετε απαραίτητο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και το πώς να ακολουθήσετε την GNU GPL, δείτε εδώ: .
Η Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του προγράμματός σας σε προγράμματα που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν το πρόγραμμά σας αποτελεί βιβλιοθήκη συναρτήσεων, θα είναι ενδεχομένως χρησιμότερο να επιτρέπετε σύνδεση εφαρμογών που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με τη βιβλιοθήκη. Εάν όντως αυτό επιθυμείτε, χρησιμοποιήστε τη Ελάσσονα Γενική ’Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU Lesser General Public License) αντί της παρούσας ‘Aδειας. Αλλά πρώτα, παρακαλείστε να διαβάσετε: .