ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Ομιλία στο συνέδριο της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα

eett2.jpg

Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών στην αγορά.