ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Arduino στο INTERNET NOW!

Arduino-0017.png

Το INTERNET NOW! εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά σε τιμή κόστους το Arduino.
To Arduino είναι ένας μικροεπεξεργαστής ανοικτού κώδικα που συνδέεται στον υ/η με usb, με δικό του IDE.
Δείτε περισσότερα στο ηλεκτρονικό κατάστημα του INTERNET NOW!