ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Σεμινάριο Social Media Marketing, facebook, e-shop, διαχείριση, διαφημίσεις

social-media-icons.png

Εισηγητής του σεμιναρίουΣεμινάριο Social Media Marketing, facebook δημιουργία και διαχείριση Προφίλ, Σελίδας, Διαφημίσεις, ηλεκτρονική επιχείρηση, e-shop αυτόνομο ή ως υπηρεσία, facebook e-shop είναι ο Νίκος Βασιλάκος.
Προχωρημένα εργαλεία για site promotion, SEO:search engine optimization, SMO: social media optimization και digital marketing promotion
Δήλωση συμμετοχής

Δίδεται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο τέλος του σεμιναρίου.

To τμήμα είναι διάρκειας 12 ωρών για κάθε κύκλο (1 μάθημα την εβδομάδα των 2 ωρών), που ολοκληρώνονται σε 6 εβδομάδες, με κόστος 89 ευρώ.

Εξοπλισμός, Σημειώσεις: Κάθε σπουδαστής/ρια έχει μπροστά του προσωπικό φορητό υπολογιστή HP τελευταίας τεχνολογίας με τα προγράμματα που χρειάζονται. Δίνονται σημειώσεις.

Λειτουργικό: Windows, Linux, Mac OS Χ

Συνοπτική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου Site, Website, Social Media, Marketing Promotion :

-Επισκόπηση λειτουργιών site
-Επισκόπηση λειτουργιών facebook fan page
-Επισκόπηση λειτουργιών facebook profile
-δημιουργία & διαχείριση προφίλ
-δημιουργία & διαχείριση σελίδας
-δημιουργία & διαχείριση διαφημίσεων
-δημιουργία & διαχείριση e-shop
-Επισκόπηση λειτουργιών twitter
-Επισκόπηση λειτουργιών foursquare
-Επισκόπηση λειτουργιών foursquare for business
-Επισκόπηση λειτουργιών google maps
-Επισκόπηση λειτουργιών linkedin
-Επισκόπηση λειτουργιών instagram
-Επισκόπηση λειτουργιών pinterest για επιχειρήσεις
-Χρήση βασικών εργαλείων
--Χρήση Sprout SocialBro
--Χρήση HootSuite
--Χρήση Nimble
--Behavioral Targeting Tool
--Social CRM
- Προχωρημένα εργαλεία για site promotion και social media marketing promo
-Hub spot
-Google trends
-Google consumer barometer
-Δημιουργία και επεξεργασία Infographic
-Social media monitoring tool για παρακολούθηση λέξεων κλειδιών, social media και δημιουργία facebook app, twitter app, instagram app
-Δημιουργία επιτυχημένης καμπάνιας σε συνεργασία site και social media