ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Site: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

ECC

Kαταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 λειτουργεί στο κτίριο του Υπουργείο Ανάπτυξης στην Πλατεία Κάνιγγος, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ενημέρωση των καταναλωτών είναι ο στόχος του Κέντρου. Μέσα από την ενημέρωση ο καταναλωτής μαθαίνει τα δικαιώματα του και πραγματοποιεί ασφαλείς αγορές.

Το Κέντρο επίσης συμβάλλει στην επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών. Επομένως, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα σε συναλλαγές που πραγματοποίησαν σε χώρες Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της χώρας διαμονής τους, μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στο Κέντρο.

Ο ρόλος του Κέντρου είναι διαμεσολαβητικός και στόχο έχει τη φιλική διευθέτηση μιας υπόθεσης ή διαφωνίας μεταξύ προμηθευτή και καταναλωτή. Οι καταγγελίες που διαχειρίζεται το Κέντρο αφορούν αποκλειστικά και μόνο διαφορές φυσικών προσώπων με προμηθευτές και όχι προβλήματα που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή παρέχει δωρεάν υπηρεσίες. Οι καταναλωτές που υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική διευθέτηση του προβλήματος, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eccefpolis.gr