ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Ο Classmate PC μορφώνει τα παιδιά στις αναπτυσόμενες χώρες

Ο Classmate PC μορφώνει τα παιδιά στις αναπτυσόμενες χώρες