ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Vista 40 εκ. πωλήσεις

40 εκατομμύρια πωλήσεις

Περισσότερες από 40 εκατομμύρια άδειες χρήσης για τα Windows Vista έχει πουλήσει η Microsoft τις πρώτες 100 ημέρες από την κυκλοφορία τους.

Το λειτουργικό σύστημα των Windows που διατέθηκε στην αγορά στις 30 Ιανουαρίου αποτελεί το πρώτο ουσιαστικά αναβαθμισμένο σύστημα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών.

Σήμερα, τα Vista αποτελούν το λειτουργικό πρώτης επιλογής αποδίδοντας τεράστια κέρδη, ξεπερνώντας σε πωλήσεις ακόμη και τα Windows XP.