ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Yahoo Χάρτες για Ευρώπη

Χαράξτε τη διαδρομή σας στο χάρτη

Η δωρεάν on line υπηρεσία χαρτών του Yahoo επεκτείνεται στην Ευρώπη.

Εώς τώρα το Yahoo διέθετε ολοκληρωμένη υπηρεσία χαρτών μόνο για τις Ηνωμένες
Πολιτείες. Πλέον η εξελιγμένη υπηρεσία περιλαμβάνει χάρτες και οδηγίες για 34 ευρωπαϊκές
χώρες.

Οι χάρτες του Yahoo εκτός από οδηγίες θα συνοδεύονται και από ψηφιακές εικόνες
και λεπτομερή σχεδιαγράμματα των μεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων διευκολύνοντας την
περιηγησή τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, την υπηρεσία χαρτών του Yahoo επισκέπτηκαν τον Απρίλιο
περίπου 30 εκατομμύρια αμερικανών.

Μπορείτε να χαράξετε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε maps.yahoo.com/.