ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Mozilla στο κινητό

Μια αλεπού για το κινητό

Η νέα έκδοση των εργαστηρίων Mozilla Labs ονομάζεται Joey και αποτελεί ένα λογισμικό ανοικτoύ κώδικα που μεταμορφώνει το διαδικτυακό περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί στο κινητό.

Το νέο λογισμικό προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στην πλοήγηση του διαδικτύου στο περιβάλλον του κινητού τηλεφώνου.

Μειώνει τον όγκο των εισερχόμενων δεδομένων και τροποποιεί τη μορφή του περιεχομένου προκειμένου να εφαρμόζει στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει εικόνες, κείμενα, βίντεο και τους αγαπημένους του σελιδοδείκτες από το Firefox στο κινητό.

Το λογισμικό αν και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο είναι διαθέσιμο στους χρήστες στην διεύθυνση joey.labs.mozilla.com.