ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Το ΣτΕ στο Ιντερνετ

το ΣτΕ ηλεκτρονικά

Ο νεός δικτυακός τόπος του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέχει πρόσβαση στις αποφάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν σταθμούς στην ιστορία του.

Συγκεκριμένα δίνεται πρόσβαση σε 192.000 δικαστικές αποφάσεις και στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet) του ΣτΕ που περιλαμβάνει τη νομολογία και υποστηρίζει την εύκολη ανεύρεση στοιχείων.

Αναζήτηση αποφάσεων

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω του Δελτίου Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες προς τους πολίτες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή πιστοποιητικών και την ηλεκτρονική παρακολούθηση της υπόθεσης τους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας θα δέχεται μελλοντικά, την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και όλων των διαδικαστικών εγγράφων.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ΣτΕ είναι www.ste.gr.