ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Μέτρα κατά του ΟΤΕ

Υπεβλήθησαν κυρώσεις στον ΟΤΕ

Προσωρινά μέτρα εναντίον του ΟΤΕ έλαβε η ΕΕΤΤ για θέματα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο.

Εταιρείες όπως η TELLAS, TELEDOME, VIVODI και FORTHNET κατήγγειλαν ότι ο ΟΤΕ δεν τηρούσε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νέα Προσφορά Αναφοράς για την παροχή ΑΠΤΒ, γνωστή και ως RUO.

Ο ΟΤΕ αναγκάζεται να συμμοφορθεί με τις κυρώσεις και πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα και ουσιαστικά τις βλάβες των συνδρομητών της εταιρείας Vivodi μέχρι τις 15 Ιουνίου 2007. Επιπλέον να παραδώσει στις εταιρίες TELLAS, TELEDOME, VIVODI και FORTHNET 42.600 επιπλέον ζεύγη συνδετικού καλωδίου για την εξυπηρέτηση αιτημάτων τοπικού βρόχου των καταναλωτών μέχρι το τέλος Ιουνίου 2007.

Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του θα επιβαρυνθεί με χρηματικό πρόστιμο για κάθε ημέρα που καθυστερεί.