ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

"ΔΙΟΔΟΣ" ΟΤΕ στο ΕΔΕΤ

Ο ΟΤΕ απάντησε στην ΕΕΤΤ

Ο ΟΤΕ συνδέεται δωρεάν με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) με 2 Gbps, στο πλαίσιο του προγράμματoς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Συγκεκριμένα, ο ΟΤΕ χορηγεί στο ΕΔΕΤ σύνδεση χωρητικότητας 2 Gbps μεταξύ του κόμβου της Κωλέττη, όπου βρίσκεται το ΑΙΧ και του κόμβου του ΕΔΕΤ. Υπολογίζεται ότι το όφελος για το ΕΔΕΤ ανέρχεται περίπου σε μισό εκατ. ευρώ για 6 μήνες.

Με τη χορηγία αυτή καλύπτονται οι ανάγκες περίπου 25.000 -και συνεχώς αυξανόμενων- εγγεγραμμένων φοιτητών στο πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ».

Το πρόγραμμα διευκολύνει τους σπουδαστές και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να αποκτήσουν ευρυζωνική σύνδεση με προνομιακούς όρους, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.