ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Φθηνότερη περιαγωγή

Μείωση των τιμών για κλήσεις περιαγωγής από κινητό

Στις 30 Ιουνίου οι ρυθμίσεις της Ε.Ε. για την περιαγωγή τίθενται σε εφαρμογή στις 27 χώρες μέλη.

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στάθηκε αιτία για να γίνει πιο φθηνή η χρήση του κινητού τηλεφώνου στο εξωτερικό.

Η νομοθετική διαδικασία σχετικά με την μείωση των τιμών είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2006 και ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες όπου θα έχει την ισχύ νόμου.

Στόχος της Ε.Ε. είναι να μειωθούν οι υπέρογκες χρεώσεις των καταναλωτών που ταξίδευαν στο εξωτερικό.

Έργο των ρυθμιστικών αρχών της κάθε χώρας είναι να παρακολουθούν την τήρηση της καινούργιας νομοθεσίας και να βεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις.

Η Ρύθμιση της Ε.Ε. με την«Ευρωχρέωση» θέτει ως ανώτατο όριο τα 0.49 Ευρώ (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για τις εξερχόμενες κλήσεις περιαγωγής και τα 0,24 (εξαιρουμένου του ΦΠΑ)Ευρώ για τις εισερχόμενες. Μέχρι το 2008 οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ανταγωνιστούν σε τιμές μικρότερες αυτών των ορίων.

Στα πλαίσια της Ρύθμισης από την Ε.Ε. εντάσσεται και η ενημέρωση των πελατών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τις καινούργιες τιμές.