ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Παγίδες στο Διαδίκτυο

επίθεση στα δεδομένα 22.000 φοιτητών

Ο αριθμός των τοποθεσιών που περιέχουν κακόβουλο περιεχόμενο έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός τους από 5.000 ανά ημέρα τον Απρίλιο έχει ανέλθει στις 30.000 ανά ημέρα σήμερα. Η παρατηρούμενη αύξηση είναι συνέπεια δύο κυρίως παραγόντων.

Από την μία πλευρά οι χάκερ έχουν αλλάξει τον τρόπο δράσης τους καθώς από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στρέφονται πλέον στην εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού σε ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες και σπανιότερα στην κατασκευή τους.

Από την άλλη πλευρά το ίδιο το σύστημα είχε γίνει πιο αποδοτικό στον εντοπισμό του κακόβουλου κώδικα.