ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ

Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2015-2016]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Άννα Αναστασοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2014-2015]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Άννα Αναστασοπούλου

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2013-2014]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2012-2013]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2011-2012]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2010-2011]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2009-2010]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Γιώργος Λιάκος

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2008-2009]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Μιχάλης Τσάτσαρης

Σύμβουλος: Γιάννης Σταυρινός

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2007-2008]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Μιχάλης Τσάτσαρης

Σύμβουλος: Γιώργος Επιτήδειος

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2006-2007]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Μιχάλης Τσάτσαρης

Σύμβουλος: Αντώνης Λυραντωνάκης

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2005-2006]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Στάμος Σαμαντάς

Ταμίας: Μιχάλης Τσάτσαρης

Σύμβουλος: Αντώνης Λυραντωνάκης

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2004-2005]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: 'Αρης Κοέν

Ταμίας: Στάμος Σαμαντάς

Σύμβουλος: Ξανθή Γιαλλούση

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2003-2004]

Πρόεδρος: Νίκος Βασιλάκος

Αντιπρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Γενικός Γραμματέας: Φώτης Γεωργάτος

Ταμίας: Γιώργος Μαργαρίτης

Σύμβουλος: Γιώργος Κεραμίδας

Νομική Σύμβουλος: Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2002-2003]

Πρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Βασιλάκος

Ταμίας: Στράτος Χαροκόπος

Σύμβουλος: Σπύρος Γερόπουλος

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2001-2002]

Πρόεδρος: Γεράσιμος Μελισσαράτος

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Βασιλάκος

Ταμίας: Στράτος Χαροκόπος

Σύμβουλος: Φίλιππος Νικολαΐδης

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 2000-2001]

Πρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μπουγουλιάς

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Καρατζάς

Ταμίας: Στέφανος Στεφανίδης

Σύμβουλος: Γιάννης Βαλαβάνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1999-2000]

Πρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μπουγουλιάς

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Καρατζάς

Ταμίας: Στέφανος Στεφανίδης

Σύμβουλος: Γιάννης Βαλαβάνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1998-1999]

Πρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μπουγουλιάς

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Καρατζάς

Ταμίας: Στέφανος Στεφανίδης

Σύμβουλος: Γιάννης Βαλαβάνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1997-1998]

Πρόεδρος: Γιώργος Μαργαρίτης

Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μπουγουλιάς

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Καρατζάς

Ταμίας: Στέφανος Στεφανίδης

Σύμβουλος: Γιάννης Βαλαβάνης

 

Τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1996-1997]

Πρόεδρος: Γιάννης Πανάς

Αντιπρόεδρος: Διονύσης Λιάλιος

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Μαργαρίτης

Ταμίας: Δημήτρης Μπουγουλιάς

Σύμβουλος: Γιώργος Καρατζάς

 

Δεύτερο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1995-1996]

Πρόεδρος: Γιώργος Καβαλιεράτος

Αντιπρόεδρος: Τάσος Πετρόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Επιτήδειος

Ταμίας: Φοίβος Τζαβελάκος

Σύμβουλος: Διονύσης Λιάλιος

 

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΧΙ [περίοδος 1994-1995]

Πρόεδρος: Γιάννης Πανάς

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Καβαλιεράτος

Γενικός Γραμματέας: Φοίβος Τζαβελάκος

Ταμίας: Γιώργος Επιτήδειος

Σύμβουλος: Γιώργος Κουλογιάννης

 

Τρίτη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή [περίοδος 1993-1995]

Γιώργος Επιτήδειος

Γιώργος Κουλογιάννης

Γιάννης Πανάς

Θάνος Στυλιανός

Φοίβος Τζαβελάκος

 

Δεύτερη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή [περίοδος 1993-1994]

Γιώργος Κουλογιάννης

Αλέξανδρος Κουλουμπής

Γιάννης Πανάς

Θάνος Στυλιανός

Φοίβος Τζαβελάκος

 

Πρώτη Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή [περίοδος 1993-1994]

Αλέξανδος Κουλουμπής

Γιάννης Πανάς

Θάνος Στυλιανός

Φοίβος Τζαβελάκος

Δημήτρης Χάρισμας

 

Τα Ιδρυτικά Μέλη της ΕΕΧΙ [Δεκέμβριος 1993-Ιανουάριος 1994]

01. 'Αγγελος Χαρίτσης του Παναγιώτη

02. Αναστάσιος Κοτσίκονας του Κων/νου

03. Βαρτάν Ναρινιάν του Στεφάν

04. Σοφία Αναγνωστοπούλου του Ιωάννου

05. Γιώργος Κουλογιάννης του Αντωνίου

06. Αλέξανδρος Κουλουμπής του Κων/νου

07. Φοίβος Τζαβελάκος του Ανδρέα

08. Γιάννης Πάνας του Δημητρίου

09. Εμμανουήλ Χάλαρης του Ζαμπέτη

10. Ιωάννης Σαμούχος του Δημητρίου

11. Κωνσταντίνος Κουράκης του Νικολάου

12. Ευγενία Μαρίνου του Ιωάννη

13. Γιώργος Καβαλλιεράτος του Θεμιστοκλή

14. Ευάγγελος Γκιώνης του Γεωργίου

15. Γεράσιμος Μελισσαράτος του Κων/νου

16. Δημήτρης Βραχιολάς του Γεωργίου

17. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Θεοδώρου

18. Αθανάσιος Στυλιανός του Αναστασίου

19. Δημήτρης Βασσαρδάνης του Νικολάου

20. Βασίλης Τερζόπουλος του Γεωργίου

21. Χριστόφορος Συντιχάκης του Γεωργίου

22. Αριστείδης Γιανναρέλης του Γεωργίου

23. Γεώργιος Επιτήδειος του Στεφάνου

24. Βασίλειος Τριανταφύλλης του Χρήστου

25. Ανδρέας Περγαντής του Δημητρίου

26. Στέλιος Χαμόδρακας του Παναγιώτη

27. Γεώργιος Μαργαρίτης του Ανάγνου

28. Δημήτρης Χάρισμας του Χρήστου

29. Αθανάσιος Μπούρας του Χρήστου

30. Γιάννης Σακελλάρης του Βασιλείου

31. Κωνσταντίνος Καναβαρώτης του Ιωάννου

32. Μανώλης Μιχελάκης του Γεωργίου

33. Βλάσης Χριστοδουλόπουλος του Κων/νου

34. Παντελεήμων Παρβαντώντης του Κων/νου

35. Δημήτριος Χατζάκης του Δημητρίου

36. Κωνσταντίνος Κράλλης του Ιωάννου

37. Αναστάσιος Ζαχαρίου του Δημητρίου

38. Γιάννης Μουρατίδης του Κων/νου

39. Δέσποινα Σωτήρη του Σπυρίδωνος

40. Δημήτριος Πιτσινίγκος του Παναγιώτη

41. Θεμιστοκλής Γυπάρης του Παναγιώτη

42. Κωνσταντίνος Καραφασούλης του Ευστράτιου

43. Δημήτριος Μπουγιούλιας του Κων/νου

44. Ξενοφών Καβούρης του Κων/νου

45. Παναγιώτης Μπάλτος του Δημητρίου

46. Γρηγόρης Φίλλιπας του Ιωάννου

47. Κωνσταντίνος Διανέλλος του Παναγιώτη

48. Αθανάσιος Διαμαντίδης του Αδαμάντιου

49. Ανδρέας Περσίδης του Σπυρίδωνος

50. Δημήτριος Σέρμπερης του Ιωάννη

51. Διομήδης Σπινέλλης του Διονυσίου

52. Νίκη Μπουλιγαράκη του Λάμπρου

53. Νίκος Ευσταθόπουλος του Δημητρίου

54. Στυλιανός Μαρκολέφας του Ιωάννη

55. Νίκος Τσαρμπόπουλος του Παναγιώτη

56. Αχιλλέας Βολίωτης του Παναγιώτη

57. Δημήτρης Καλογεράς του Κων/νου

58. Γεώργιος Δούμουρας του Αριστοτέλη