ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Διαδικτυακό Ραδιόφωνο

Το διαδικτυακό ραδιόφωνο απειλείται

Αμερικάνικο Εφετείο απέρριψε το αίτημα των ραδιοφωνικών σταθμών του Διαδικτύου περί αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης που τους υποχρεώνει τους να καταβάλουν το νέο αντίτιμο στις οργανώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί υποστήριξαν ότι η καταβολή του επίμαχου ποσού θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία τους, αφού το οικονομικό βάρος θεωρείται μεγάλο.

Το Εφετείο της Κολούμπια, από την πλευρά του, έκρινε ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί δεν πληρούν τα κριτήρια για την αιτούμενη αναστολή της εκτέλεσης, παρότι εκκρεμεί αίτηση επανεξέτασης της υπόθεσης από Ανώτατο Δικαστήριο.