ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Spam με μορφή Excell

Spam με μορφή αρχείου Excell

Η αποστολή άχρηστων μηνυμάτων με τη μορφή αρχείων Excell είναι η νέα προτίμηση των spammer.

Τα μηνύματα έχουν τη μορφή αρχείο.xls και η αποστολή τους ως συννημένα κατορθώνει να παρακάμψει το φίλτρο προστασίας της αλληλογραφίας, το οποίο δεν τα αναγνωρίζει και κατ' επέκταση δεν μπορεί να τα μπλοκάρει.

Ιδιαίτερα συνηθισμένη είναι επίσης η αποστολή spam αλληλογραφίας με τη μορφή συννημένου αρχείου PDF, μέθοδος που καταλαμβάνει το 15% του συνόλου της ενοχλητικής αλληλογραφίας.