ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Vista: Ανεπάρκεια Αntivirus

windows vista

Τα προγράμματα προστασίας από ιούς για την 64bit έκδοση των Vista φέρονται ανεπαρκή στην προστασία του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Από τα 20 διαφορετικά προϊόντα προστασίας που δοκιμάστηκαν στα Windows Vista, περίπου το 35% απέτυχε να καλύψει τα κριτήρια επιτυχίας της δοκιμασίας.

Κύριο πρόβλημα των προγραμμάτων αποδείχθηκε η λανθασμένη εκτίμηση μερικών κανονικών αρχείων ως αρχεία με κακόβουλο λογισμικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα παραδοσιακά αντιιοικά προγράμματα δεν λειτουργούν στην συγκεκριμένη 64bit έκδοση των Vista.

Μια από τις αιτίες είναι οι ρυθμίσεις προστασίας του λογισμικού των Vista που εμποδίζουν τις εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.